Колектив

Ольга Параска – керівник лабораторії, д-р. техн.наук, доцент, професор кафедри хімії та хімічної інженерії (CV)

Алла Ганзюк – к.т.н., доцент кафедри хімії та хімічної інженерії (СV)

Олександр Стремецький– старший викладач кафедри хімії та хімічної інженерії

Аспіранти:
Вікторія Ковальська (СV)
Тетяна Рак (СV)